h
h
hocdata.com
Search…
⌃K
Links

Học trở thành Data Engineer

Trang web này với mục tiêu tổng hợp, xây dựng kiến thức cơ bản nhất đến nâng cao, từng công cụ và kỹ thuật, ... để trở thành Data Engineer.

hocdata.com dành cho ai

Nếu bạn là một lập trình viên Python, và muốn làm chủ data, muốn trở thành một Data Engineer, hay Data Science, đây sẽ là nơi dành cho bạn. Bạn sẽ phải cần kiến thức về lập trình (Python, Java, Scala) và yêu thích xử lý dữ liệu.

TODO

  • Dữ liệu thô
  • Database và SQL
  • Data Pipeline, Batch vs Stream processing
  • Design Data Pipeline in G
  • Data warehouse
  • Word2vec
  • Deploy simple deep learning classification web app.
  • Docker / Kubernetes

Tài liệu

Sẽ khá lâu để hocdata.com hoàn th, bạn có thể tạm thời tham khảo các tài liệu về data engineer dưới đây.
Thư viện, frameworks đối với lĩnh vực Data Engineer:
Last modified 2yr ago